Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Concertband Teralfene vzw
Secretariaat: Daalstraat 64, 1790 Teralfene
E-mail: concertband.teralfene@gmail.com

Wie zijn onze contactpersonen?

Wij kennen verschillende groepen contactpersonen waarvan we gegevens registreren: muzikanten, andere leden, luisteraars, eters, leveranciers, sponsors, zustermaatschappijen, sectororganisaties.

Waarom registreren wij persoonsgegevens?

De Concertband Teralfene registreert persoonsgegevens om de diverse groepen contactpersonen in te lichten over activiteiten, en voor noodzakelijke communicatie voor het goed functioneren van de vereniging.

Welke gegevens worden geregistreerd?

Wij registreren naam, adres, telefoon en e-mail. Voor muzikanten ook geboortedatum en geslacht.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Enkel bestuursleden of door het bestuur aangestelde personen nemen persoonsgegevens op. De gegevens worden in een centraal bestand geregistreerd door een bestuurslid van de Concertband, doorgaans de secretaris. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt door bestuursleden, en door verantwoordelijken die voor specifieke taken zijn aangesteld door het bestuur.

Met wie delen wij uw data?

  • Persoonsgegevens van muzikanten worden doorgegeven aan sectororganisatie Vlamo, in het kader van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke lichamelijke en materiële risico’s. Meer informatie op de site van Vlamo (overigens, ook Vlamo voldoet aan de privacyreglementering; zie hun privacyverklaring).
  • Gegevens van (jeugdige) muzikanten kunnen doorgegeven worden aan de gemeente Affligem, i.v.m. fiscale attesten voor deelnemers aan het muziekkamp, of voor subsidies van de Jeugdraad.
  • Gegevens worden niet gedeeld met andere partijen.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Gegevens worden bewaard tot de contactpersoon vraagt om verwijdering of het contact om een andere reden definitief wordt beëindigd. Verwijdering uit het centraal bestand gebeurt jaarlijks.

Wat zijn uw rechten m.b.t. de registratie van uw gegevens?

U kan altijd:

  • vragen welke gegevens wij van u hebben geregistreerd;
  • vragen om een wijziging van uw gegevens;
  • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens (bv. voor melding van activiteiten) of het doorsturen;
  • vragen om verwijdering van uw gegevens uit ons bestand (verwijdering bij sectororganisatie Vlamo of de gemeente Affligem moet door de contactpersoon zelf worden gevraagd);
  • klacht indienen bij de Concertband of de Privacycommissie als u vindt dat uw gegevens onrechtmatig gebruikt werden.

Om gebruik te maken van uw rechten kan u contact nemen met de Concertband. Dit moet schriftelijk gebeuren, per e-mail of brief (zie contactgegevens); op andere kanalen (WhatsApp, FaceBook, SMS, …) kan niet gereageerd worden. De Concertband zal langs dezelfde weg een antwoord bezorgen.